Kid Pony Show 2017 - Della Moyer Photography
IMG_1421

IMG_1421